سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بله این حقیقت دارد . اگر به زندگی عشق بورزیم،زندگی نیز براستی این عشق را به ما بر میگرداند . اگر زندگی را دوست بداریم به ارتقای روحی فوق العاده ای دست می یابیم: بشکلی که همواره در زندگی شور وشوق خواهیم داشت . به احساس عمیقی از شادی می رسیم وبا چنین احساسی قادر خواهیم بود برای همیشه نشاط وشادی خود را در جهان ودر میان مردم حفظ کنیم. این ارتقای روحی بالاترین حد تحمل را به ما ارزانی خواهد کرد.،عشق بهترین راه برای واکنش نشان دادن در برابر دنیاست .همه چیز را زیبا وفوق العاده ببینیم. همیشه از همین روش استفاده کنیم،زیرا دنیا واقعآ زیباست _ تک تک آفریده های خداوند معجزه اند ، معجزه های واقعی .))


تاریخ : دوشنبه 87/5/7 | 11:46 صبح | نویسنده : زهره صفی آریان | نظر